Conversaţie între By PASSAT şi duytri25

1 Mesaje Vizitator

  1. trung tam tieng anh thanh lap cong ty so dien thoai tu van luat http://we-cooking.com/ w http://tuvanphapluattructuyen.com/ nhac san cuc manh hông thì s? nói v?i Thánh Thu?ng Ph? thân ta tham ô. Ti?u ngu, Tam Ca th?t s? r?t kh? tâm, m? ta t?ng l?y tr?m b?c cho ta tiêu v?t, m?t tháng thêm cung hon tram hai...!

    Hàn M?c th?n nhiên nói:
    - Hon m?t tram lu?ng b?c dó cung d? dân chúng s?ng sung su?ng m?y d?i.

    Hàn Tân kéo Hàn M?c ra góc sân du?i cây d?i th? h? gióng nói:
    - Ta du?ng du?ng là Hàn gia công t?, thà r?ng dánh m?t tính m?ng cung không th? d? m?t m?t, n?u không mu?n dân chúng xem thu?ng. M?t tram lu?ng b?c quá ít....Kinh
Afişare Mesaje Vizitator 1 la 1 din 1